Phòng tắm 10L tắm nước nóng

Ngày phát hành:2020-06-20 15:52

Năm ưu điểm của sản phẩm

 • Lưu khí
 • Nước nóng nhanh hơn
 • Dễ vận hành
 • Tắm dễ hơn
 • ấm nước nóng

Thông tin chi tiết sản phẩm

Hạng nước nóng

Lớp vỏ trắng

Băng nhóm Gas: 13T

Bộ trao đổi nhiệt bằng đồng

van đồng thường                                          

với bộ trình bày LCD

Kiểu ga: xăng hay PNG

Cấp điện: Pin (DC3V)                                                                                                           Trên cảm biến bảo vệ nhiệt(84;

Kích cỡ cơ thể: 50 ngon ngon phụ;120;340x145mm

KhítCỡ:.670 ngon;30x185mm


Gửi tin nhắn của bạn đến nhà cung cấp này

 • Đến:
 • ZHONGSHAN QICHENG ELECTRICAL APPLIANCES., LTD
 • *Thông điệp:
 • Email của tôi:
 • Điện thoại:
 • Tên của tôi:
Hãy cẩn thận:
Gửi thư độc hại, đã được báo cáo nhiều lần, sẽ đóng băng người dùng
Nhà cung cấp này liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ.
Hiện tại không có yêu cầu cho sản phẩm này.
top