Tấm xốp

Ngày phát hành:2020-06-28 16:28

Năm ưu điểm của sản phẩm

 • Màu rất giàu
 • To- nét đích
 • Tùy chỉnh
 • Name
 • Vị thế

Thông tin chi tiết sản phẩm

Giấy tờ 38 cấp B, chất liệu chán và môi trường tốt.  

có thể vượt qua các tiêu chuẩn thử nghiệm Châu Âu

Độ dầy và kích thước có thể tùy chỉnh, màu giàu, màu tươi


Gửi tin nhắn của bạn đến nhà cung cấp này

 • Đến:
 • Shenzhen Xinhe Jintai Plastic Co., Ltd.
 • *Thông điệp:
 • Email của tôi:
 • Điện thoại:
 • Tên của tôi:
Hãy cẩn thận:
Gửi thư độc hại, đã được báo cáo nhiều lần, sẽ đóng băng người dùng
Nhà cung cấp này liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ.
Hiện tại không có yêu cầu cho sản phẩm này.
top